Mapenzi – Ignatius Mabasa

$15.00

Category:

Description

VaMabasa vakaratidza hunyanzvi munganonyorwa iyi. Vanofurura hembe dzese pahupenzi vosiya hwangoti pachena njee. Anombori benzi ndiani? Ah kana kubvunza mumwewo mubvunzo, Asiri benzi ndiani? Aiwa bhuku iri rakanyorwa zvinonwisa mvura nekudakadza. Vanobata nyaya dzose dzinoitika paugaro hwedu pavanhu vatema veZimbabwe. Kuzvitonga Huori Chipfambi Rudo Hudzvanyiriri Kuroya Kuroyiwa Chirungu Chishona Nhamo Mafaro Kupenga Chinamato Zvematongerwo Enyika. Aiwa nokora wega unzwe zviri mugango raMabasa. Bhuku rakadedemurwa rikaita zvekurudunhurwa pfungwa dzikasasikwa dzikanuna ndokuzopakurwa neunyanzvi
hwemandorokwati. Mabasa ndiye chamakuvangu we nganonyorwa dzechishona muZimbabwe.